Oddíl

Přihlášky do oddílu:

lze získat na členské schůzi 5. 10. 2017 nebo po tomto termínu na e-mall: kontakt@ski-chrudim.cz

Web: http://www.ski-chrudim.cz
E-mail: kontakt@ski-chrudim.cz

Členské a oddílové příspěvky na rok 2018
 

 

členské

oddílové

celkem

do 18 let

25,- Kč

225,- Kč

250,- Kč

nad 18 let

25,- Kč

325,- Kč

350,- Kč